روستای مران تنکابن؛ بهشت گردشگری :: سایت خبری تحلیلی دوات آنلاین « اشتراک گذاری لینک تیفا

1
Image of روستای مران تنکابن؛ بهشت گردشگری :: سایت خبری تحلیلی دوات آنلاین

عنوان : روستای مران تنکابن؛ بهشت گردشگری :: سایت خبری تحلیلی دوات آنلاین

مران در غرب مازندران روستایی با قدمتی بیش از 1500 سال است.

جهت مشاهده متن اصلی بر روی روستای مران تنکابن؛ بهشت گردشگری :: سایت خبری تحلیلی دوات آنلاین کلیک نمایید.