ارتباط بین قد و هوش :: سایت خبری تحلیلی دوات آنلاین « اشتراک گذاری لینک تیفا

4
Image of ارتباط بین قد و هوش :: سایت خبری تحلیلی دوات آنلاین

عنوان : ارتباط بین قد و هوش :: سایت خبری تحلیلی دوات آنلاین

محققان بالاخره فهمیدند رابطه مثبت بین قد و هوش ناشی از اندازه غشاء مغزی است.

جهت مشاهده متن اصلی بر روی ارتباط بین قد و هوش :: سایت خبری تحلیلی دوات آنلاین کلیک نمایید.