سرد ترین شهر روی زمین در روسیه « اشتراک گذاری لینک تیفا

14

عنوان : سرد ترین شهر روی زمین در روسیه

در روسیه بسیاری از مناطق وجود دارند که میتوان ادعا کرد سردترین نقطه روی زمین هستند اما هیچ کدام به اندازه یاکوتی سرد نیستند، این منطقه عظیم در شمال شرقی روسیه با مساحتی تقریبا به اندازه هندوستان است که البته جمعیت بسیار کمی دارد. یاکوتی به خاطر آب هوای سرد و خشن در دنیا شناخته شده است.


جهت مشاهده متن اصلی بر روی سرد ترین شهر روی زمین در روسیه کلیک نمایید.