میکروسیلیس به همراه ژل میکروسیلیس + قیمت میکروسیلیس - خونه ساز « اشتراک گذاری لینک تیفا

1
Image of میکروسیلیس به همراه ژل میکروسیلیس + قیمت میکروسیلیس - خونه ساز

عنوان : میکروسیلیس به همراه ژل میکروسیلیس + قیمت میکروسیلیس - خونه ساز

دوده سیلیسی و یا میکروسیلیس و همچنین ژل میکروسیلیس مواد بسیار نرمی هستند که به روش جذب و فرونشاندن الکترواستاتیکی گرد همراه با گازهای متصاعد از کورههای الکتریکی از نوع قوسی غوطهور، در کارخانههای سیلیس و آلیاژهای آن تهیه میشوند. میکروسیلیس بسیار نرم و بهصورت پودر میباشد و مرکب از مواد غیر بلوری با قطرهای بین ۰/۱ تا ۰/۲ میکرون است. جرم مخصوص آن با ۲/۲ گرم بر سانتیمترمکعب، دارای سطح مخصوصی با مقدار تقریبی ۲۰ ⁄ (نسبت به سیمان با مقدار -۰/۴)

(۰/۳ و چگالی ظاهری ۳۲۰۰kg/m میباشد. هدف اصلی کاربرد این ماده ابتدا به عنوان جایگزین بخشی از سیمان و به منظور کاهش قیمت تمام شده بتن بود، ولی با افزایش قیمت تمامشده این ماده، کاربرد فوق مقرون به صرفه نبود ولی نقش خود را بهعنوان یک ماده افزودنی برای به دست آوردن خواص موردنظر بتن ازجمله کسب مقاومت بیشتر، حفظ نمود. میزان سیلیس میکروسیلیس معمولاً ۸۵ تا ۹۵ درصد میباشد که بستگی به نوع محصول کوره و کارخانه سیلیس داردو البته قیمت میکروسیلیس در گونه های مختلف متفاوت است وبا توجه به جابجایی قیمت دلار قیمت میکروسیلیس هم کمی تغییر میکند. کوره های الکتریکی که این ماده در آن تولید میشود، اثر مهمی در کیفیت و رنگ تولیدات خوددارند. این کوره ها معمولاً مجهز به سیستم بازیابی حرارتی و یا بدون آن هستند.

image
با افزایش پوزولان ها افزایش مقاومت کششی مشاهده میشود که این موضوع در سنین بالا مشهودتر میباشد. نانو سیلیس مصرفی نسبت به میکروسیلیس بیشتر باعث افزایش مقاومت کششی میشود و در جدول (۶-۴) و شکل (۴-۴) که به نتایج بتن سخت شده نمونه شاهد و نمونههای حاوی میکروسیلیس و نانو سیلیس پرداختهشده است مشهودتر میباشد. با توجه به شکل (۴-۴) بیشترین افزایش مقاومت کششی در سن ۷ روزه در نمونه حاوی ۱۴۵ درصد نانو سیلیس و در سن ۲۸ روزه در نمونه حاوی ۲ درصد نانو سیلیس و در سن ۴۲ روز بیشترین مقاومت کششی در نمونه حاوی ۲ درصد نانو سیلیس با اختلاف کمی نسبت به نمونه میکروسیلیس ۱۱ درصد مشاهده میشود.

نتایج بتن سخت شده نمونه های حاوی ترکیب هر دو پوزولان پرداخته شده است که بیشترین مقاومت کششی در نمونه حاوی میکروسیلیس ۱۱ درصد و نانو سیلیس ۲ درصد مشاهده میشود و همانطور که ارائهشده است با افزایش پوزولان مصرفی در بتن خود متراکم افزایش خواص مکانیکی بتن خود متراکم مشاهده میشود.

ژل میکروسیلیس چیست؟
ژل میکروسیلیس یا همان میکروسیلیس به شکل ژل شده از انواع افزودنی بتن اصلاح شده پیشرفته بر پایه روان کننده های بتن ، ‌میکروسیلیس ، سیلیس و همچنین الیاف پلی پروپیلن میباشد . ژل میکروسیلیس یا مکمل بتن جهت ساخت انواع بتن قوی ،‌ بتن برای آب بندی ، ‌بتن نفوذ ناپذیر و بتن بادوام برای  استفاده منظور میشود. در شرایط جوی مهاجم ماندد منطقه های ساحلی و نیز مناطق کویری احتیاج به مواد افزودنی هست که بتن را نفوذ ناپذیر کند و جذب آب بتن را پایین آورد که بکارگیری از ماده افزودنی ژل میکروسیلیس یا مکمل بتن روش خوبی هست . که علاوه بر وجود دوده سیلیس و الیاف پلی پروپیلن در مواد اولیه خود که به تنهایی سبب بهتر شدن خواص بتن خواهند شد ، ‌حاوی روان کننده در فرمولاسیون خود میباشد که در نتیجه علاوه بر روانی بتن باعث کاهش آب مصرفی بتن نیز خواهد شد که به این ترتیب باعث بالا رفتن مقاومت های بتن و خواص ویژه آن خواهند شد . بلکه ایده تولید ژل میکروسیلیس یا مکمل بتن خمیری وقتی به ذهن رسید که بکارگیری از دوده سیلیسی ، یا پودر میکروسیلیس وسوسه ای می بود اما نحوه مصرف سخت آن ،‌ عدم ترکیب مناسب با بتن و آلودگی های بوجود آمده از آن برای نیروی انسانی مشکلات بسیاری را برای مجریان محترم بوجود آورده بود و با تولید ژل میکروسیلیس و یا مکمل بتن علاوه بر حل مشکل روش های مصرفی پودر میکروسیلیس یا اینکه دوده سیلیسی بهبود و کارایی بهتری با ساخت و تولید ژل میکروسیلیس و یا مکمل بتن حاصل شد .
منبع سایت خونه ساز:


جهت مشاهده متن اصلی بر روی میکروسیلیس به همراه ژل میکروسیلیس + قیمت میکروسیلیس - خونه ساز کلیک نمایید.

پیام بگذارید

...