کول خرسان ؛ دره ارواح « اشتراک گذاری لینک تیفا

1

عنوان : کول خرسان ؛ دره ارواح

کول خرسان ؛ دره ارواح دره کول خرسان یا دره ارواح در 35 کیلومتری شمال شهرستان دزفول، در استان خوزستان قرار دارد. دره کول خرسان مسیر باریکی دارد که این مسیر از دیوارهای طبیعی مرتفع تشکیل شده است و همچنین چشمه های فراوانی نیز در آنجا هست.

جهت مشاهده متن اصلی بر روی کول خرسان ؛ دره ارواح کلیک نمایید.