زندگی معلق در منطقه فریزشده قلب تهران « اشتراک گذاری لینک تیفا

1

عنوان : زندگی معلق در منطقه فریزشده قلب تهران

« برنامه ریزی درازمدت برای زندگی مان نداریم، زندگی ما سال هاست موقتی شده... طرح توسعه دانشگاه تهران تنها مصوبه ای برای گرفتن بودجه توسط دانشگاه است...احساس ناامنی در درون محله و ساختمان ها به واسطه فریزشدن منطقه ایجاد شده... این محله کلکسیون اجرای طرح های مختلف مثل توسعه دانشگاه، طرح و ترافیک، زوج و فرد و... شده...»

جهت مشاهده متن اصلی بر روی زندگی معلق در منطقه فریزشده قلب تهران کلیک نمایید.

پیام بگذارید

...