تعطیلی شرکت های بازیافت کننده پسماندهای الکترونیکی به دلیل نبود خوراک « اشتراک گذاری لینک تیفا

1

عنوان : تعطیلی شرکت های بازیافت کننده پسماندهای الکترونیکی به دلیل نبود خوراک

مدیر کل دفتر صنایع برق و الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تعطیلی برخی از شرکتهای بازیافت کننده پسماندهای الکترونیکی به دلیل نبود خوراک گفت: این در حالی است که باتری های مستعمل از کشور صادر می شوند.

جهت مشاهده متن اصلی بر روی تعطیلی شرکت های بازیافت کننده پسماندهای الکترونیکی به دلیل نبود خوراک کلیک نمایید.

پیام بگذارید

...