تغییرات اقلیمی سبب خشکسالی های وسیع ایران « اشتراک گذاری لینک تیفا

1

عنوان : تغییرات اقلیمی سبب خشکسالی های وسیع ایران

تهران - پایگاه خبری محیط زیست ایران - معاون وزیر کشور و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور گفت: تغییرات اقلیمی گسترده و کاهش و تغییر الگوی بارش، موجب وقوع خشکسالی های وسیع در مناطق مختلف کشور شده است.

جهت مشاهده متن اصلی بر روی تغییرات اقلیمی سبب خشکسالی های وسیع ایران کلیک نمایید.

پیام بگذارید

...