عکس عجیب از مردی که درحال تبدیل شدن به درخت است!! « اشتراک گذاری لینک تیفا

12
Image of عکس عجیب از مردی که درحال تبدیل شدن به درخت است!!

عنوان : عکس عجیب از مردی که درحال تبدیل شدن به درخت است!!

مردی که بخاطر بیماری عجیبش درحالی شبیه شدن به درخت بود, با انجام جراحی امیدوار است که به زندگی طبیعی خود بازگردد.

جهت مشاهده متن اصلی بر روی عکس عجیب از مردی که درحال تبدیل شدن به درخت است!! کلیک نمایید.

پیام بگذارید

...