مردم چه گناهی کرده اند؟/ چرا مردم به خاطر جنگ قدرت رنج معیشت بکشند « اشتراک گذاری لینک تیفا

1
Image of مردم چه گناهی کرده اند؟/ چرا مردم به خاطر جنگ قدرت رنج معیشت بکشند

عنوان : مردم چه گناهی کرده اند؟/ چرا مردم به خاطر جنگ قدرت رنج معیشت بکشند

بیماری به جان همدیگر افتادن که امروز کشور ما به آن مبتلاست قابل علاج است. مردم چه گناهی کرده اند که باید در اثر دعواهای مبتنی بر جنگ قدرت، سرگردان باشند و رنج های معیشتی را هم تحمل کنند؟

جهت مشاهده متن اصلی بر روی مردم چه گناهی کرده اند؟/ چرا مردم به خاطر جنگ قدرت رنج معیشت بکشند کلیک نمایید.