امکان دارد دوره ریاست جمهوری روحانی به پایان نرسد/ شاید او بعد از چهلمین سال پیروزی انقلاب، نوروز ۹۸ یا بعد از انتخابات مجلس برود « اشتراک گذاری لینک تیفا

1

عنوان : امکان دارد دوره ریاست جمهوری روحانی به پایان نرسد/ شاید او بعد از چهلمین سال پیروزی انقلاب، نوروز ۹۸ یا بعد از انتخابات مجلس برود

حسین الله کرم در اظهار نظری عجیب گفت: نام بردن از برخی افراد نشانه آن است که امکان دارد دوره ریاست جمهوری آقای روحانی به پایان نرسد؛ بنابراین زودتر از موعد نفرات مطرح شدند. برخی فکر می کنند آقای روحانی به دلیل شکست در استراتژی باید این جایگاه را ترک کند...

جهت مشاهده متن اصلی بر روی امکان دارد دوره ریاست جمهوری روحانی به پایان نرسد/ شاید او بعد از چهلمین سال پیروزی انقلاب، نوروز ۹۸ یا بعد از انتخابات مجلس برود کلیک نمایید.