خرید و فروش کارت ملی بیرون ورزشگاه آزادی! « اشتراک گذاری لینک تیفا

1

عنوان : خرید و فروش کارت ملی بیرون ورزشگاه آزادی!

طریقه جدید خرید بلیت، باعث شد تا دلالهای اطراف ورزشگاه آزادی به خرید و فروش یک روزه کارت ملی بپردازند! اتفاقی که برای اولین بار در فوتبال ایران می افتد...

جهت مشاهده متن اصلی بر روی خرید و فروش کارت ملی بیرون ورزشگاه آزادی! کلیک نمایید.