فیلم/ روش جدید معلم همدانی برای تنبیه دانش آموزان؛ از حمله به یکدیگر تا کتک خوردن شخصی « اشتراک گذاری لینک تیفا

1
Image of فیلم/ روش جدید معلم همدانی برای تنبیه دانش آموزان؛ از حمله به یکدیگر تا کتک خوردن شخصی

عنوان : فیلم/ روش جدید معلم همدانی برای تنبیه دانش آموزان؛ از حمله به یکدیگر تا کتک خوردن شخصی

معلم همدانی برای مدیریت کلاس خود دست به اقدامات تنبیهی زد که این مسئله با واکنش خانواده دانش آموزان رو به رو شده است.

جهت مشاهده متن اصلی بر روی فیلم/ روش جدید معلم همدانی برای تنبیه دانش آموزان؛ از حمله به یکدیگر تا کتک خوردن شخصی کلیک نمایید.