خودروسازان قیمت ها را افزایش دادند؛ سازمان حمایت مشغول محاسبه قیمت « اشتراک گذاری لینک تیفا

1
Image of خودروسازان قیمت ها را افزایش دادند؛ سازمان حمایت مشغول محاسبه قیمت

عنوان : خودروسازان قیمت ها را افزایش دادند؛ سازمان حمایت مشغول محاسبه قیمت

در حالی که از ماه ها پیش سازمان حمایت در حال بررسی قیمت خودرو با توجه به افزایش قیمت ارز است، خودروسازان از مدت ها پیش قیمت محصولات خود را افزایش داده اند و به تازگی ایران خودرو هم قیمت جدید 4 محصول خود را اعلام کرد.

جهت مشاهده متن اصلی بر روی خودروسازان قیمت ها را افزایش دادند؛ سازمان حمایت مشغول محاسبه قیمت کلیک نمایید.