آیا تغذیه پدر هم بر سلامت روان نوزاد تاثیر دارد؟ - روانشناس کودک « اشتراک گذاری لینک تیفا

1
Image of آیا تغذیه پدر هم بر سلامت روان نوزاد تاثیر دارد؟ - روانشناس کودک

عنوان : آیا تغذیه پدر هم بر سلامت روان نوزاد تاثیر دارد؟ - روانشناس کودک

همیشه به این فکر می کنیم که چه در دوران بارداری و چه بعد از این دواران تغذیه مادر است که بر نوزاد اثر می گذارد ولی آیا تغذیه پدر هم بر سلامت روان نوزاد تاثیر دارد؟
بیشتر افراد فکر می کنند که فقط تغذیه مادر بر کودک تاثیر گذار است. در پژوهش های اخیر ثابت شده است که تغذیه پدر نیز بر سلامت روان کودک تاثیر می گذارد. مطالعات نشان می دهد که سبک زندکی مادر قبل از بارداری بر سلامت روان کودک تاثیر میگذارد. حال پژوهشگران بر این باورند که عوامل محیطی موجود در زندگی پدر نیز بر سلامت روان کودک تاثیر بسزایی دارد.

جهت مشاهده متن اصلی بر روی آیا تغذیه پدر هم بر سلامت روان نوزاد تاثیر دارد؟ - روانشناس کودک کلیک نمایید.