دانلود کتاب عجایب هفت و سی و هفت گانه « اشتراک گذاری لینک تیفا

6
Image of دانلود کتاب عجایب هفت و سی و هفت گانه

عنوان : دانلود کتاب عجایب هفت و سی و هفت گانه

دانلود کتاب عجایب هفت و سی و هفت گانه, علیرغم تقدس عدد هفت در حافظه بشری و محدودیتهای

ذهنی برای افزایش نیافتن تعداد این عجایب در سال 1969 انتشارات Nauka4 کتابی با عنوان “27 عجایب دیگر” منتشر کرد.


جهت مشاهده متن اصلی بر روی دانلود کتاب عجایب هفت و سی و هفت گانه کلیک نمایید.