شفافیت، تایپوگرافی و رنگ در طراحی لوگو « اشتراک گذاری لینک تیفا

7
Image of شفافیت، تایپوگرافی و رنگ در طراحی لوگو

عنوان : شفافیت، تایپوگرافی و رنگ در طراحی لوگو

رنگ در طراحی لوگو ، Slack که یکی از پلتفرم های SaaS پیشرو در سطح جهان است یک لوگو ی نمادین (ایکونیک) دارد. زمانی که به این طراحی لوگو نگاه می کنید

جهت مشاهده متن اصلی بر روی شفافیت، تایپوگرافی و رنگ در طراحی لوگو کلیک نمایید.