زیست « اشتراک گذاری لینک تیفا

3
بهبود عملکرد جنسی و کاهش وزن با گیاهان طبیعی
در تحقیق منتشر شده در ژورنال Tikrit Medical Journal، اثر زنجبیل بر عملکرد جنسی مردان نابارور بررسی شد. برپایه ی این تحقیق، مصرف زنجبیل به تعداد و تحرک اسپرم ها افزود و حیات و مورفولوژی آنها را بهبود بخشید. همچنین باعث افزایش میزان تستوسترون و گلوتاتیون سرم (ترکیب آنتی اکسیداتیو) شد. محققان دلیل این امر را به اثر محافظتی آنتی اکسیدانی زنجبیل و اثر آن بر گلوتاتیون و کاهش تنش اکسیداتیو نسبت می دهند. جینجرول ها و شوگائول ها از ترکیبات فنلی مهم در زنجبیل هستند که خاصیت آنتی اکسیدانی دارند.... [ادامه مطلب]
3
شکارچی که حود شکار شد
صحنه ای جالب از شکار گربه وحشی توسط پلنگ [ادامه مطلب]
3
Image of شکار بوفالو از رودخانه
شکار بوفالو از رودخانه
شیر ها سعی دارند بوفالو را از رودخانه بیرون آورده و شکارش کنند [ادامه مطلب]
1
Image of کشتن کانگورو توسط کانگروی دیگر
کشتن کانگورو توسط کانگروی دیگر
فیلمی بسیار دیدنی از درگریری شدید دو کانگورو با هم که یکی از کانگوروها همانند مبارازان کشتی کچ گردن حریف نگون بخت خود رو با دو دستش گرفته و آنقدر فشار میدهد تا حریف جان میدهد. [ادامه مطلب]