موسیقی « اشتراک گذاری لینک تیفا

5
دانلود اهگ چکه چکه تیک تاک
همراه با دانلود آهنگ تیک تاک چکه چکه Text  Music Tik Taak Chake Chake  چکه جکه چکهچکه جکه چکهچکه جکه چکهچکه جکه چکهچکه جکه چکهچکه جکه چکهچکه جکه چکهاینجا دیگه ته خطهچکه جکهدعوا سره کجه بچهوقتی من میام چشا بازه فکت کجهبرس بینمما داریم برمیگردیم برسینمداریم میریم سمت نوک نوکاینو دارم میگم من به روک روکنمیتونیم بیایم پس ول کنیممیکو دست نزن دستت بریدنمیکنه مثل این مغزت تولیدمیترکه بمب تا ده بشمرییکدوسهچهارپنجشیشهفتهشتنهدهبووم شهربپکه با خشی هستمکلا کول پس ول کن کهم... [ادامه مطلب]
5
دانلود اهنگ ضد داعش امیر تتلو
world-music.ir یکی از سایت های پر مخاطب موزیک است و جدید ترین موزیک ها در ان یافت می شود [ادامه مطلب]