پلاریمتر چیست؟ | کاربردهای پلاریمتر - تجهیزات آزمایشگاهی آذین « اشتراک گذاری لینک تیفا

1
Image of پلاریمتر چیست؟ | کاربردهای پلاریمتر - تجهیزات آزمایشگاهی آذین

عنوان : پلاریمتر چیست؟ | کاربردهای پلاریمتر - تجهیزات آزمایشگاهی آذین

پلاریمتر
مشخص می‌کند آیا یک یا دو ایزومر نوری در یک نمونه وجود دارند یا خیر. این
شامل یک منبع نور، یک پولاریزر، یک سلول نمونه، یک ردیاب و یک تحلیل‌کننده
است. این موضوع پس از عبور نورهای دوقطبی از نمونه مشخص می‌شود.
تحلیل‌کننده نیز چرخش اپتیکال را اندازه‌گیری می‌کند.

جهت مشاهده متن اصلی بر روی پلاریمتر چیست؟ | کاربردهای پلاریمتر - تجهیزات آزمایشگاهی آذین کلیک نمایید.