دانستنی هایی در مورد دستگاه روتاری اوپراتور - تجهیزات آزمایشگاهی آذین « اشتراک گذاری لینک تیفا

1
Image of دانستنی هایی در مورد دستگاه روتاری اوپراتور - تجهیزات آزمایشگاهی آذین

عنوان : دانستنی هایی در مورد دستگاه روتاری اوپراتور - تجهیزات آزمایشگاهی آذین

روتاری اواپراتور چگونه کار می کند؟

روتاری اواپراتور
به صورت مکانیکی یک فلاسک حاوی ترکیب در محلول را در یک حمام آب گرم می
چرخاند. روتاری اواپراتور به یک پمپ خلا متصل است که فشار بالای حلال فله
را کاهش می دهد و باعث تسهیل جداسازی بخارات از نمونه می شود. تا زمانی که
ترکیب باقی است، حلال تبخیر می شود.


جهت مشاهده متن اصلی بر روی دانستنی هایی در مورد دستگاه روتاری اوپراتور - تجهیزات آزمایشگاهی آذین کلیک نمایید.