فنس کشی پل میدان امام حسین(ع) تا ابتدای زمستان در پی حادثه قتل « اشتراک گذاری لینک تیفا

5
Image of فنس کشی پل میدان امام حسین(ع) تا ابتدای زمستان در پی حادثه قتل

عنوان : فنس کشی پل میدان امام حسین(ع) تا ابتدای زمستان در پی حادثه قتل

فنس کشی پل میدان امام حسین(ع) تا ابتدای زمستان 95 اجرایی خواهد شد.به گزارش روابط عمومی منطقه 3 شهرداری مشهد، در پی سقوط مرگبار چندی قبل کودکی که توسط پدرش از عرشه میدان امام حسین(ع) به پایین پرتاب و جان خود را ازدست داد، نگرانی هایی جدی برای تکرار این موضوع در قالب های دیگری چون خودکشی نیز که پیش از این در برخی پل های شهر روی داده است به وجود آمد که این امر موجب گردید تا شهرداری منطقه 3 برای رفع این امر اقدام به عقد قرارداد برای فنس کشی نقاط حادثه خیز این پل نماید.این امر در پی درخواست های متعدد شهروندان و تا ابتدای زمستان 95 محقق خواهد شد.علی کهــن، مســئول روابــط عمومی شــهرداری منطقه3 با اعلام این خبر افزود: پل میدان امام حســین(ع) از لحــاظ نرده گذاری کاملاً اســتاندارد و مورد تایید است و هیچ گونه مشــکلی ندارد. اما باتوجه به خودکشــی های اخیر اتفاق افتاده در مشــهد و همچنین حادثه اخیر، شــهرداری این منطقه برای فنس کشی پل، اقدام به عقد قرارداد با پیمانکار کرده است که نهایتاً تا ابتدای زمســتان، کار فنس کشــی پل میدان امام حسین(ع) پایان خواهد یافت.وی با اشاره به این واقعیت که چنین اقداماتی اگرچه در نگاه اول می تواند منجر به کاهش چنین رویدادهایی شود درباره پیامدهای فنس کشی و مانع گذاری در معابر شهری گفت:عواقب اجتماعی این گونه اقدامات که مورد تاکید شهروندان نیز هست، می تواند علاوه بر برهم زدن سیما و منظر شهری موجب خدشه دار نمودن فرهنگ شهروندی در شهر زیارتی و سیاحتی مشهد مقدس شود که از قضا یکی از مهمترین مراکز و جاذبه های زیارتی آن آرامگاه خواجه ربیع می باشد که لاجرم هر گردشگری ناگزیر به عبور از میدان امام حسین(ع) برای رسیدن به آن خواهد بود. از این رو این گونه اقدامات شأن و جایگاه فرهنگی شهر مشهد را زیرسوال خواهد برد و در مجموع راهکار مناسبی در درازمدت نخواهد بود.وی در پایان ابراز امیدواری کرد تا با اقدامات موثر فرهنگی بدون نیاز به فنس کشی و ایجاد موانع فیزیکی در آینده شاهد چنیــن رویدادهای ناگواری نباشیم.

جهت مشاهده متن اصلی بر روی فنس کشی پل میدان امام حسین(ع) تا ابتدای زمستان در پی حادثه قتل کلیک نمایید.