معرفی انواع فاکتور فروش کالا+راه‌های تشخیص فاکتور صوری - پارسا پخش « اشتراک گذاری لینک تیفا

1
Image of معرفی انواع فاکتور فروش کالا+راه‌های تشخیص فاکتور صوری - پارسا پخش

عنوان : معرفی انواع فاکتور فروش کالا+راه‌های تشخیص فاکتور صوری - پارسا پخش

از
دیرباز تاکنون در معاملات تجاری از فاکتور فروش کالا استفاده می‌شود، فاکتور
کالا به نوعی به معاملات تجاری اعتبار بخشیده و موجب جلب رضایت مشتری می‌شود.
اما نکته مهمی که د راین میان وجود دارد این است که برخی از بنگاه‌های تجاری برای
فرار از مالیات و نیز کاهش هزینه‌های خود از فاکتورهای صوری استفاده می‌کنند.
بنابراین به نظر می‌رسد راه‌های آشنایی با این فاکتورها بسیار ضروری است که در
ادامه به چند مورد آن اشاره می‌کنیم:

-بررسی اعتبار گواهی ارزش افزوده

-بررسی اسناد
حمل مانند بارنامه و بیجک باربری

-بررسی مستندات پرداخت مانند چک و فیش
واریزی

-بررسی متناسب بودن فعالیت صادرکننده فاکتور فروش با با خدمات و کالاهای
مندرج شده در فاکتور

برای خرید فاکتور فروش و انواع قبوض به سایت پارسا پخش مراجعه
فرمایید
.


جهت مشاهده متن اصلی بر روی معرفی انواع فاکتور فروش کالا+راه‌های تشخیص فاکتور صوری - پارسا پخش کلیک نمایید.