عکس های اشعه ایکس از حاملگی حیوانات « اشتراک گذاری لینک تیفا

6
Image of عکس های اشعه ایکس از حاملگی حیوانات

عنوان : عکس های اشعه ایکس از حاملگی حیوانات

عکس های اشعه ایکس از حاملگی حیوانات, به اشتراک گذاری عکس نوزادان در رحم بین انسان های عادی است.

ولی این کار یعنی استفاده از اشعه ایکس برای حیوانات حامله زیاد مرسوم نیست.

طبیعت پر از حقایق جالب است و بخشی از این حقایق مربوط به حیوانات میشود. حقایقی که ما از آن بی خبریم.

حیوانات تفاوت های زیادی در حاملگی با یکدیگر دارند برای مثال یک فیل ماده 23 ماه زمان حاملگیش طول میکشد.

در حالیکه حاملگی صاریغ تنها 14 روز طول میکشد.

رکورد گینس بیشترین زایمان سگ هم مربوط به سگی میشود که با یک بار زایمان 24 توله به دنیا آورده است.

در ادامه تعدادی از عکس های اشعه ایکس حاملگی حیوانات را مشاهده میکنیم.


جهت مشاهده متن اصلی بر روی عکس های اشعه ایکس از حاملگی حیوانات کلیک نمایید.