عکس و مشخصات انواع نژاد کبوتر در ایران « اشتراک گذاری لینک تیفا

7
Image of عکس و مشخصات انواع نژاد کبوتر در ایران

عنوان : عکس و مشخصات انواع نژاد کبوتر در ایران

شناخت کبوتر های :تهرونی, یهودی, مصری, غرقاولی, شامی,

آلمانی, مسافتی, پرشی, سرور, سوسكی, طوقی, غرقاولی, شازده, یعقوبی, پلاکی اصیل, زینتی,

دم چتری, کله سرخ, زاغ کاکلی, دو کت, دمگیر, کله برنجی


جهت مشاهده متن اصلی بر روی عکس و مشخصات انواع نژاد کبوتر در ایران کلیک نمایید.