ارسال پست با زمانبندی به وسیله ربات اینستاگرام - اینستا ربات « اشتراک گذاری لینک تیفا

6

عنوان : ارسال پست با زمانبندی به وسیله ربات اینستاگرام - اینستا ربات

ارسال پست با زمانبندی قبلی توسط ربات اینستاگرام و به صورت کاملا اتوماتیک و قابلیت ارسال مججد پست های پیج های دیگر روی پیج خود به کمک رباتارسال پست با زمانبندی به وسیله رباتارسال پست با زمانبندی قبلی توسط ربات اینستاگرام و به صورت کاملا اتوماتیک و قابلیت ارسال مججد پست های پیج های دیگر روی پیج خود به کمک رباتیکی از امکانات جالب�ربات�ما، ارسال پست با زمانبندی می باشد. شما از طریق این گزینه به راحتی قادر خواهید بود مطالب خود را آماده کرده و با ایجاد زمانبندی و تنظیم آن روی ربات در تاریخ و ساعت مورد نظر پست را بر روی پیج خود �ارسال کنید.مزیت این روش این است که شما با صرف تنها چند دقیقه می توانید پست های چندین روز را روی ربات تنظیم � �افزایش فالوور�و برای انتشار زمانبندی کنید.ارسال مجدد پست از لینک:قابلیت دیگر این گزینه، ارسال مجدد پست های پیج های دیگر روی�ارسال پست با زمانبندی به وسیله ربات اینستاگرام�پیج شماست که به سادگی با وارد کردن لینک پست مربوطه و تنظیم متن دلخواه، پست مربوطه به سادگی روی پیج شما مجددا ارسال خواهد شد.imageimageارسال پست ساده:از طریق این گزینه قادر خواهید بود که پست های خود را تنظیم و آن ها را�زمانبندی�نمایید. به راحتی برای پست خود تصویر�افزایش فالوور�وارد کنید و متن دلخواه خود� را وارد کرده و زمان دقیق انتشار آن را تعیین کنید.ارسال مجدد از لینک:از طریق این گزینه می توانید با وارد کردارسال پست با زمانبندی قبلی توسط ربات اینستاگرام�لینک افزایش فالوور یک پست دلخواه در سایر پیج ها و وارد کردن متن مورد نظز خود و تنظیم �زمان انتشار آن به راحتی پست مربوطه در پیج دیگر را در پیج خود ارسال کنید.صف ارسال:از طریق این گزینه می توانید آخرین وضعیت پست های تنظیم شده برای�ربات اینستاگرام�ارسال در پیج را مشاهده و بررسی کنید و از پست های ارسال شده و تاریخ ارسال پست های دیگر مطلع گردید.منبع:ارسال پست با زمانبندی به وسیله ربات اینستاگرام - اینستا ربات

جهت مشاهده متن اصلی بر روی ارسال پست با زمانبندی به وسیله ربات اینستاگرام - اینستا ربات کلیک نمایید.