رباتیک « اشتراک گذاری لینک تیفا

49
Image of 7 ربات انسان نما که شما را به وحشت می اندازند - دیجیاتو
7 ربات انسان نما که شما را به وحشت می اندازند - دیجیاتو
�این روزها ربات ها در عرصه های مختلفی حضور دارند؛ خودروهایمان را تولید می کنند، خانه هایمان را جارو می کنند و دیری نمی پاید که فرمان ماشین هایمان را هم در دست گرفته و ما را به این سو و آن سو ببرند.برخی از ربات ها حتی می توانند راه بروند، حرف بزنند و ظاهری شبیه به مردم عادی داشته باشند. در ادامه این مطلب قصد داریم شما را با هفت پروژه ساخت ربات انسان نما آشنا کنیم که پایان خوبی نداشتند و سازندگانشان هم نتوانستند اهداف تعریف شده برای ساخت آنها را عملیاتی کنند. [ادامه مطلب]