اپراتورهای تلفن همراه و طرح های ویژه اربعین | پایگاه خبری بادیجی « اشتراک گذاری لینک تیفا

11
Image of اپراتورهای تلفن همراه و طرح های ویژه اربعین | پایگاه خبری بادیجی

عنوان : اپراتورهای تلفن همراه و طرح های ویژه اربعین | پایگاه خبری بادیجی

همزمان با فرا رسیدن ایام اربعین حسینی و آغاز موج جدید سفرهای زیارتی به عراق، هر از کدام اپراتورهای تلفن همراه در صدد هستند تا با ارائه امکانات گوناگون ارتباطی، به جذب زائران اربعین بپردازند. این موضوع بهانه ای شد تا به مقایسه و بررسی انواع خدمات ارائه شده در این ایام توسط سه اپراتور داخلی بپردازیم و نقاط مثبت و منفی هر کدام را معرفی کنیم.

جهت مشاهده متن اصلی بر روی اپراتورهای تلفن همراه و طرح های ویژه اربعین | پایگاه خبری بادیجی کلیک نمایید.