تیپ و قیافه زنان ایده آل از نظر مردان! « اشتراک گذاری لینک تیفا

13
Image of تیپ و قیافه زنان ایده آل از نظر مردان!

عنوان : تیپ و قیافه زنان ایده آل از نظر مردان!

شاید
از اینکه هیچ وقت نتوانسته اید مثل یک ستاره هالیوودی که پا به فرش قرمز
می گذارد در چشم همسرتان بدرخشید افسوس بخورید، اما از نظر باربارا دی
آنجلیس که سال ها به زوج ها برای خوشبخت تر بودن مشاوره داده و کتاب های
فراوانی در این مورد نوشته، زن هایی که بیش از حد نسبت به قیافه و ظاهر خود
حساس هستند، می توانند مردها را سرد کنند....

جهت مشاهده متن اصلی بر روی تیپ و قیافه زنان ایده آل از نظر مردان! کلیک نمایید.